"Monitor CZ je Vaše společnost pro distribuci všech domácích a zahraničních tiskovin"

Naše služby

Flexibilní nabídka

Na Vaši objednávku, nebo změnu objednávky reagujeme okamžitě. Předplatitelské období si určujete sami, může to být rok, polovina roku, čtvrtletí. Po domluvě i jiné období.